UMF

Regulamentul Studentului

REGULAMENT PRIVIND ACTIVITATEA PROFESIONALĂ A STUDENŢILOR CAP. I – PREVEDERI GENERALE Art. 1 Prezentul Regulament este elaborat în conformitate cu prevederile următoare: a)     Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările următoare; b)    Carta Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din  Bucureşti – Versiunea a IV-a (cu aviz de legalitate acordat de Ministerul Educaţiei, …

View page »